Giới thiệu

Đây là blog của Chương trình Con Đường Thành Công (www.conduongthanhcong.com)

Chương trình Con Đường Thành Công là một chương trình phi lợi nhuận, có mục đích Tìm kiếm bí quyết thành công cho người Việt, dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp các hội UNESCO Việt Nam, tổ chức hoạt động theo tiêu chí của Tổ chức Giáo dục, Khoa học, Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO). Chương trình Con Đường Thành Công ra đời để trả lời câu hỏi:

Có tồn tại hay không một bí quyết thành công cho người Việt Nam?

Ý tưởng về chương trình ra đời từ 5/4/2006, chương trình bắt đầu hoạt động vào 7/2007. Ban đầu Chương trình hoạt động dưới tư cách của CLB UNESCO Leonardo Da Vinci, sau đó đã được Liên Hiệp chính thức ra Quyết định thành lập vào ngày 25/4/2012 (theo quyết định của Liên Hiệp các Hội UNESCO Việt Nam số 022/QĐ-LH).

Sau hơn 13 năm tìm kiếm (tính đến tháng 7/2020) và thu được một số kết quả quan trọng, Chương trình Con Đường Thành Công vẫn đang tiếp tục hành trình để giải đáp câu hỏi trên