Bông Hồng Chỉ Hướng – Mục Tiêu

Tại sao bạn lại ở vị trí hiện tại?
Bạn đang đi đâu?
Có lý do quan trọng nào khiến bạn đi tới đó?

Bài viết đang được thực hiện. Hẹn gặp lại bạn lần sau!