Nguyên tắc 7: Thái độ tinh thần tích cực

Thái độ tinh thần của bạn là trung gian để cân bằng cuộc sống và mối quan hệ của bạn với mọi người và tình huống xung quanh- để thu hút những gì bạn muốn. Tất cả chúng ta được sinh ra đều có khả năng tiếp cận bằng nhau đối với các Nguyên tắc lớn: Quyền để kiểm soát suy nghĩ và thái độ của bạn. Thái độ Tinh thần Tích cực là tốt nhất là nguồn phong phú của cuộc sống… nhờ đó bạn sẽ đạt được nhiều thứ quan trọng.

Hãy để tâm đến những gì bạn muốn và loại bỏ đi những gì bạn không muốn. Hãy nhớ câu tục ngữ xưa: “Hãy cẩn thận những gì bạn ghi trong tim, vì bạn sẽ chắc đạt được điều đó” – Napoleon Hill

Xây dựng thái độ tinh thần tích cực

Thái độ Tinh thần Tích cực là nguyên tắc quan trọng nhất của nguyên tắc thành công, không có nó, bạn không thể nhận lợi ích tối đa từ 16 nguyên tắc khác.

Thành công sẽ dẫn đến nối tiếp thành công và thất bại sẽ tiếp nối thất bại.

Thái độ tinh thần của bạn là thứ duy nhất mà bạn và chỉ có chính bạn mới có thể kiểm soát hoàn toàn.

Thái độ Tinh Thần Tích Cực sẽ dễ dẫn cơ hội để thành công, trong khi đó Thái độ Tinh Thần Tiêu Cực sẽ đầy lùi cơ hội và ngay cả không thể tận dụng cơ hội đó khi có dịp.

Một tinh thần tích cực tìm ra mọi cách có thể để thực hiện vấn đề… một tinh thần tiêu cực sẽ nhìn mọi thứ theo cách không thể thực hiện được.

– 17 nguyên tắc thành công của Napoleon Hill

Napoleon Hill

Napoleon Hill được coi là người đặt nền móng cho môn Khoa học về thành tựu cá nhân (Khoa học về Thành công – cho cá nhân). Ông đã dành gần như cả cuộc đời để phỏng vấn và nghiên cứu những người thành công nhất. Tác phẩm Think and grow rich của Napoleon Hill xuất bản năm 1937 đã được coi là cuốn sách kinh điển truyền cảm hứng cho những người thành công sau này. Trong cuốn đó, Napoleon Hill chia sẻ 13 nguyên tắc thành công sau khi đã phỏng vấn và nghiên cứu cuộc đời của 500 người thành công nhất và khoảng 25.000 người bình thường trong xã hội Mỹ nửa đầu thế kỷ XX.

Link: