Nguyên tắc 6: Nuôi dưỡng tầm nhìn Sáng tạo

(17 nguyên tắc thành công của Napoleon Hill)

“Không ai là một người tự do tới khi anh ta học được cách sử dụng suy nghĩ của chính mình và dũng cảm sử dụng quyền tự do sáng tạo”

Theo Napoleon Hill khi ông nghiên cứu về Edison: Edison đã dùng một phương pháp để gây ấn tượng với tiềm thức, sau đó tiềm thức sẽ đưa cho ý thức một kế hoạch để thực hiện được mục tiêu mà ông đang khao khát đạt được.

Đây là một phương pháp đơn giản nhất: biến khát khao thành một nỗi ám ảnh . Một khát khao cháy bỏng sẽ được tiếp nhận bởi tiềm thức và phản hồi lại rõ ràng và nhanh hơn rất nhiều so với một khát khao bình thường.

Trong khi đó, một mong ước đơn thuần không hề gây ấn tượng cho tiềm thức.

Nguyên tắc Lặp đi lặp lại

Sự lặp đi lặp lại suy nghĩ tạo “thói quen suy nghĩ” trong tâm trí làm tâm trí hoạt động để đưa ra ý tưởng ngay mà không cần những nỗ lực có ý thức. Hiển nhiên là tiềm thức sẽ quan tâm tới những suy nghĩ đã tạo thành thói quen và đặc biệt khi suy nghĩ được cung cấp một xúc cảm mạnh mẽ bởi một khát khao cháy bỏng.

Khi Napoleon Hill nghiên cứu về Henry Ford. Hill cho rằng thành công của Henry Ford là do ông ấy đã chuyển hóa Mục đích rõ ràng của mình thành một nỗi ám ảnh, vì vậy kích thích cả hai chức năng Tưởng tượng sáng tạo và Tưởng tượng tổng hợp.

“Mục đích rõ ràng được hậu thuẫn bởi sự kiên định sẽ biến thành một phần của nỗi ám ảnh, đó chính là nhân tố kích thích tuyệt vời nhất cho các dạng Tưởng tượng Sáng tạo và Tưởng tượng tổng hợp. Tâm trí của con người được cung cấp một sức mạnh yêu cầu tiềm thức phải tiếp nhận và đáp ứng khao khát cháy bỏng đã được lên kế hoạch cụ thể.”

– trích trong quyển How to raise your own salary

Napoleon Hill

Napoleon Hill được coi là người đặt nền móng cho môn Khoa học về thành tựu cá nhân (Khoa học về Thành công – cho cá nhân). Ông đã dành gần như cả cuộc đời để phỏng vấn và nghiên cứu những người thành công nhất. Tác phẩm Think and grow rich của Napoleon Hill xuất bản năm 1937 đã được coi là cuốn sách kinh điển truyền cảm hứng cho những người thành công sau này. Trong cuốn đó, Napoleon Hill chia sẻ 13 nguyên tắc thành công sau khi đã phỏng vấn và nghiên cứu cuộc đời của 500 người thành công nhất và khoảng 25.000 người bình thường trong xã hội Mỹ nửa đầu thế kỷ XX.

Link: