Sự khác biệt giữa Thịnh vượng và Giàu có

Khi Đức Christ nói: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời” – Ngài đã nói về một sự thật tuyệt vời. Ngài đang nói về sự khác biệt giữa giàu có và thịnh vượng. Phát triển Thịnh vượng là sự nhẹ nhàng trong ý thức, thay vì bị đè nặng bởi nhận thức của chúng ta. Sai lầm mà chúng ta mắc phải là cố gắng và tìm kiếm hạnh phúc. Chúng ta có xu hướng tin rằng hạnh phúc liên quan đến việc có nhiều tiền hơn, vì vậy chúng ta tự nhốt mình trong một tấm lưới các kỳ vọng và hy vọng của chính mình.

Chính từ ‘thịnh vượng’ (prosper) bắt nguồn từ tiếng Latinh có nghĩa là “hy vọng về” (to hope for). Chúng ta hy vọng vào hạnh phúc trong tương lai, thay vì chấp nhận điều đó ở hiện tại. Và trong hiện tại, chúng ta tìm thấy điều gì đó lớn hơn nhiều so với hạnh phúc – chúng ta tìm thấy sự viên mãn. Được viên mãn có nghĩa là được thoải mái sâu bên trong bản thể của bạn. Hạnh phúc đến và hạnh phúc đi. Nỗi buồn đến và nỗi buồn đi. Nhưng sự viên mãn là lĩnh vực sống đằng sau cả hai cực, và sự viên mãn cũng tương tự như sự thịnh vượng thực sự.

– Richard Rudd, trích trong quyển THE PEARL SEQUENCE – Liberating your Prosperity

Dịch ý bài viết 7 Myths about Money của Richard Rudd:

1. Thịnh vượng đem đến sự đơn giản, Giàu có đem đến sự phức tạp

Vẻ đẹp của sự Thịnh vượng là nó làm cho cuộc sống của bạn nhẹ nhàng hơn. Nó mời bạn giảm sức nặng – sức nặng của các quan điểm, sức nặng của lòng tự trọng thấp, sức nặng của sự nghiêm túc, sức nặng của tất cả những thứ thừa thãi trong cuộc sống vốn chiếm rất nhiều thời gian quý báu của bạn. Do đó, vun đắp sự thịnh vượng liên quan đến việc đơn giản hóa cuộc sống của bạn. Điều này trái ngược với sự giàu có, nó làm tăng thêm hành lý của bạn, trách nhiệm của bạn, lo lắng của bạn và lượng thời gian bạn phải bỏ ra để giữ tất cả những quả bóng đó trong không khí cùng một lúc. Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, sự giàu có khiến cuộc sống của bạn trở nên phức tạp hơn trên mọi cấp độ.

1. Prosperity leads to Simplicity and Wealth leads to Complexity

The beauty of Prosperity is that it makes your life lighter. It invites you to shed weight – the weight of opinions, the weight of low self-esteem, the weight of seriousness, the weight of all that extra stuff in your life that takes up so much of your valuable time. Cultivating prosperity therefore involves a simplification of your life. This is the opposite of wealth, which increases your baggage, your responsibilities, your worries and the amount of time you must spend keeping all those balls in the air at the same time. Contrary to popular belief, wealth makes your life more complicated on all levels.

2. Thịnh vượng là sáng suốt, Giàu có là lo lắng

Nghệ thuật chiêm nghiệm là một bài giảng về cách chúng ta sử dụng tâm trí của mình. Nhịp sống hiện đại khiến hầu hết chúng ta đều phải hối hả khi chúng ta lao đầu vào từ hết trách nhiệm này sang trách nhiệm khác – những nạn nhân vô tình của một tâm trí hỗn loạn và lo lắng lan rộng. Khi bạn học được Nghệ thuật chiêm nghiệm nhẹ nhàng, bạn bắt đầu nhìn cuộc sống với một sự sáng suốt mới như pha lê. Cuộc sống bỗng trở nên thật đơn giản. Di chuyển với một tốc độ khác và tập trung vào một nhịp điệu dễ dàng, tâm trí của bạn hoạt động như bản chất tự nhiên – không lộn xộn và với sự rõ ràng xuyên suốt.

2. Prosperity is Lucidity. Wealth is Anxiety.

The Art of Contemplation is a teaching about how we use our mind. The pace of modern life has most of us in its thrall as we rush headlong from one responsibility to another – the unwitting victims of a widespread chaotic and anxious mindset. As you learn the gentle Art of Contemplation, you begin to see life with a new crystal lucidity. Life suddenly becomes so simple. Moving with a different pace and centred in an easy-going rhythm, your mind functions as nature intended – without clutter and with a piercing clarity.

3. Sự Thịnh vượng đến từ Tình yêu

Mãi sau này trong hành trình tìm hiểu Chìa khóa gen, tôi mới thấy Con đường vàng và ba hành trình kỳ diệu của nó. Sự Thịnh vượng đến sau Tình yêu là một sự mặc khải giông tố cho tất cả chúng ta. Sự thịnh vượng chỉ đến khi chúng ta học được cách chữa lành trái tim của chính mình. Thật vậy, Sự thịnh vượng là sản phẩm phụ của một trái tim rộng mở. Một lần nữa, sự khao khát của cải là một sự phân tâm lớn đối với con đường của trái tim. Làm thế nào bạn có thể chữa lành trái tim của mình, vốn cần sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn, khi bạn đang theo đuổi một cơn ác mộng chiếm hữu tâm trí bạn gần như cả ngày? Sự thịnh vượng đến từ Tình yêu.

3. Prosperity flows from Love

It was only later in my journey of understanding the Gene Keys that I saw the Golden Path and its three magical sequences. That Prosperity comes after Love is a thunderous revelation for us all. Prosperity only comes about once we have learned how to heal our own heart. Indeed, Prosperity is the by-product of an open heart. Once again, the hunger for wealth is a great distraction from the path of heart. How can you heal your heart, which needs softness and patience, when you are chasing a phantasm that possesses your mind for most of your day? Prosperity flows from Love.

4. Thịnh vượng là thuộc về tổng thể, Giàu có chỉ liên quan đến bình diện vật chất

Sự thịnh vượng phải liên quan đến cuộc sống viên mãn của bạn. Làm thế nào bạn có thể thịnh vượng nếu bạn không khỏe mạnh? Làm thế nào bạn có thể thịnh vượng nếu các mối quan hệ của bạn không được như ý? Làm thế nào bạn có thể thịnh vượng nếu bạn không kết nối sâu sắc với cảm nhận về mục đích sống? Khi trái tim của bạn cuối cùng cũng mở ra, bạn sẽ nhận ra rằng bạn may mắn như thế nào khi khám phá ra bí mật lớn nhất này – đó là tình yêu mua cho bạn thời gian chứ không phải tiền bạc (ghi chú: không phải tiền bạc có thể mua được thời gian).

4. Prosperity is of the whole being. Wealth involves only the material plane.

Prosperity must involve the fullness of your life. How can you prosper if you are not healthy? How can you prosper if your relationships are not fulfilling? How can you prosper if you are not deeply connected to a sense of purpose? When your heart finally opens, you will have already realised how lucky you are to have discovered this greatest secret – that it is love that buys you time, not money.

5. Thịnh vượng là lòng nhân ái

Đây có thể là một tiết lộ tuyệt vời cho tất cả các ngành kinh doanh hiện đại – quy luật phổ quát rằng để nhận được sự giàu có thực sự của thiên nhiên và cuộc sống, chúng ta phải cho lại cuộc sống. Cách tiếp cận nhân ái phải là trọng tâm của mô hình kinh doanh của bạn, thay vì chỉ là một tiện ích bổ sung. Phương pháp kinh doanh dựa trên trái tim mang tính cách mạng và nổi loạn trong thị trường ngày nay nên không thể không thu hút các đồng minh và nguồn lực cần thiết để ước mơ của bạn trở thành hiện thực.

5. Prosperity is Philanthropic

This can be a great revelation for all modern business – the universal law that to receive the true wealth of nature and life, we must give back to life. The philanthropic approach must be at the heart of your business model, rather than just an add-on. A heart-based approach to business is so revolutionary and rebellious in today’s marketplace that it cannot fail to attract the allies and resources necessary for your dream to become real.

6. Thịnh vượng là tương đối

Khi bạn học Nghệ thuật chiêm nghiệm, bạn cũng sẽ biết được sự Thịnh vượng sẽ diễn ra ở hình thức tự nhiên nhất nào trong cuộc sống của bạn. Sự thịnh vượng của một người là có ít nhất có thể để sống một cuộc sống trong sáng và đơn giản, trong khi một người khác có thể nuôi dưỡng ước mơ sâu kín về dịch vụ đòi hỏi những nguồn lợi tức đáng kể. Một người khác có thể yêu cầu nguồn lợi tức chỉ vì họ ở đây để ăn mừng vận may của họ với những người khác. Có nhiều hình thức Thịnh vượng. Biết được các chìa khóa gen của bạn giúp chỉ ra phong cách vận may của bạn. Sự thịnh vượng là duy nhất và liên quan đến mỗi chúng ta.

6. Prosperity is Relative

When you learn the Art of Contemplation you will also come to know what the most natural form Prosperity will take in your life. One person’s Prosperity is to have as little as possible in order to live a life of clarity and simplicity, whereas another person may harbour a deep dream of service that requires substantial resources. Another person may require resources just because they are here to celebrate their good fortune with others. There are many forms of Prosperity. Knowing your Gene Keys helps to indicate the style of your good fortune. Prosperity is unique and relative to each one of us.

7. Thịnh vượng là điều cần thiết trong cuộc sống

Cái nhìn sâu sắc cuối cùng từ các chìa khóa gen có lẽ là cái nhìn sâu sắc nhất. Chúng ta phải biết những gì quan trọng trong cuộc sống và sống theo nhận thức đó. Nếu nhiệm vụ tìm kiếm nhiều hơn khiến chúng ta rời xa những thứ duy nhất thực sự quan trọng, thì điều đó có ích gì cho chúng ta? Trên giường bệnh, hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến hai điều – giá trị của cuộc sống họ đã sống và những người họ đã yêu thương. Trong Con đường Vàng chìa khóa gen, hai điều này là nền tảng của Sự thịnh vượng – ý thức sâu sắc về Mục đích (hành trình kích hoạt của bạn), và sự quý giá của các mối quan hệ của bạn (hành trình sao Kim của bạn). Đây là những điều cần thiết trong cuộc sống. Hành trình Ngọc trai (giải phóng sự thịnh vượng) nhắc nhở chúng ta lặp đi lặp lại để quay trở lại điều cốt yếu.

7. Prosperity is to know the Essential in life.

This final insight from the Gene Keys is perhaps the most profound of all. We must know what matters in life and live according to that realisation. If our quest for more takes us away from the only things that really matter, what good is it doing us? On their deathbed, most people think of only two things – the value of the life they have lived, and the people that they have loved. In the Gene Keys Golden Path, these two are the foundations of Prosperity – a deep sense of Purpose (your Activation Sequence), and the preciousness of your relationships (your Venus Sequence). These are the essentials in life. The Pearl reminds us over and over again to come back to the essential.