Nguyên tắc 3: Sử dụng Sức mạnh của Niềm tin

(17 nguyên tắc thành công của Napoleon Hill)

Theo Luật Hấp dẫn, một người sẽ hấp dẫn những điều anh ta nghĩ vào bản thân mình. Với quy luật này, một người thành công có thể vô tình hoặc cố ý làm cho tâm trí mình trở nên “có ý thức về thành công” bằng việc truyền vào nó một khát khao cháy bỏng để đạt được thành công trong cuộc đời. Thực tế cho thấy những người đạt được thành công vượt trội đã biến mục đích cuối cùng của cuộc đời họ thành nỗi ám ảnh. Trong những trường hợp đặc biệt, nỗi ám ảnh này được tăng cường cho tới khi nó trở thành một phần của sự tự thôi miên.

Làm thế nào để phát triển trạng thái tâm trí được gọi là nỗi ám ảnh?

Nó được thực hiện bằng việc vạch ra một mục đích rõ ràng hoặc một kế hoạch, được hậu thuẫn bởi một khát khao cháy bỏng. Tại đây thói quen lặp đi lặp lại suy nghĩ sẽ phát huy tác dụng. Thói quen này có thể được phát triển bằng việc biến những mục tiêu phải đạt được thành những suy nghĩ chủ đạo trong tâm trí.

Nếu khát khao đủ mạnh, nó sẽ vẽ ra và khắc sâu một bức tranh về những thành quả của mục đích trong tâm trí của bạn.

Đó là cách mà mọi nỗi ám ảnh được phát triển. Một người càng nghĩ và nói nhiều về ý tưởng hay kế hoạch, thì những ý tưởng và kế hoạch đó sẽ trở thành nỗi ám ảnh. Tại đây các cuộc thảo luận của Liên minh trí tuệ trở thành một nhân tố quan trọng trong việc truyền sức mạnh cho tâm trí với nỗi ám ảnh cần thiết.

Nguyên tắc lặp đi lặp lại là phương tiện thông qua đó một người có thể biến mong muốn của mình thành nỗi khát khao cháy bỏng.

– trích trong quyển How to raise your own salary

Napoleon Hill

Napoleon Hill được coi là người đặt nền móng cho môn Khoa học về thành tựu cá nhân (Khoa học về Thành công – cho cá nhân). Ông đã dành gần như cả cuộc đời để phỏng vấn và nghiên cứu những người thành công nhất. Tác phẩm Think and grow rich của Napoleon Hill xuất bản năm 1937 đã được coi là cuốn sách kinh điển truyền cảm hứng cho những người thành công sau này. Trong cuốn đó, Napoleon Hill chia sẻ 13 nguyên tắc thành công sau khi đã phỏng vấn và nghiên cứu cuộc đời của 500 người thành công nhất và khoảng 25.000 người bình thường trong xã hội Mỹ nửa đầu thế kỷ XX.

Link: