Nguyên tắc 2: Sử dụng Nguyên tắc Liên minh Trí tuệ

(17 nguyên tắc thành công của Napoleon Hill)

Liên minh Trí tuệ là “Một liên minh của hai hay nhiều tâm trí, cùng hoạt động với nhau trên tinh thần đồng thuận tuyệt đối để đạt được mục đích cuối cùng”.

Để đạt được mục đích to lớn trong cuộc đời, nếu đó là mục đích vượt qua những điều thông thường, một người phải phối hợp với các thành viên trong Liên minh trí tuệ để tận dụng những lợi ích tổng thể từ tâm trí của họ, trên tinh thần đồng thuận! Thất bại trong sự hiểu biết về tầm quan trọng của sự đồng thuận và thấu hiểu lẫn nhau giữa các thành viên của Liên minh trí tuệ sẽ tước đoạt cơ hội thành công của rất nhiều người.

– trích trong quyển How to raise your own salary

Napoleon Hill

Napoleon Hill được coi là người đặt nền móng cho môn Khoa học về thành tựu cá nhân (Khoa học về Thành công – cho cá nhân). Ông đã dành gần như cả cuộc đời để phỏng vấn và nghiên cứu những người thành công nhất. Tác phẩm Think and grow rich của Napoleon Hill xuất bản năm 1937 đã được coi là cuốn sách kinh điển truyền cảm hứng cho những người thành công sau này. Trong cuốn đó, Napoleon Hill chia sẻ 13 nguyên tắc thành công sau khi đã phỏng vấn và nghiên cứu cuộc đời của 500 người thành công nhất và khoảng 25.000 người bình thường trong xã hội Mỹ nửa đầu thế kỷ XX.

Link: